Klachtenregeling

Als je bij een Van Eembergen Fysiotherapie Fysiotherapeut onder behandeling bent of bent geweest, heb je waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet je de hulp te bieden die je nodig hebt. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Ben je ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.

Misverstand
Natuurlijk doen jij en jouw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent of een klacht hebt. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop jouw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met je omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. Je kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek je probleem eerst met je behandelend fysiotherapeut. Misschien kom je er samen al uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent, of wat je bij een volgende behandeling anders wil. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat je behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. Je kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien je er samen niet uit komt of het probleem liever niet direct met je therapeut bespreekt, dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met de praktijkmanager die tevens functioneert als klachtencommissaris.

Heb je een klacht en wil je in contact komen met de klachtenfunctionaris? Stuur dan een email naar info@wwwtest.vaneembergenfysiotherapie.nl of neem telefonisch contact met ons op via 06 23 13 64 21

Geschillencommissie Fysiotherapie

De geschillencommissie Fysiotherapie behandelt klachten over fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Voordat je jouw klacht als een geschil kunt voorleggen aan de geschillencommissie Fysiotherapie, moet je de klacht eerst bespreken met de fysiotherapeut en/of praktijkhouder. Je kunt daarbij ondersteund worden door een klachtenfunctionaris. De fysiotherapeut krijgt zes weken de tijd om samen met jou de klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan ondersteunen en bemiddelen om een oplossing voor jouw klacht te vinden. De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijk oordeel van de fysiotherapeut of de fysiotherapiepraktijk over je klacht. Inde meeste gevallen vinden klager en fysiotherapeut samen een oplossing voor de klacht.